Pasirinkite kalbą

Anglų kalbos kursai įmonėms ir organizacijoms
Gyvai ir online

Užsienio kalbų kursus organizuojame įmonių darbuotojams ar savo sričių specialistams. 
Kurso trukmė – 40, 60, 80 ar 120 akademinių valandų. 
Užsiėmimai gali vykti jūsų įmonėje, mūsų klasėje arba virtualiai jūsų pasirinktu intensyvumu ir laiku.
Rekomenduojama pamokos trukmė - ne mažesnė nei 2 akademinės valandos. 


Kiek trunka kursas?
40, 60, 80, 120 akad. val.
Kaina nuo:
prie miesto tvarkaraščių ir kainų
Koks žinių lygis?
Atlik testą!

Mokymai vykdomi įmonės grupėse arba individualiai.

AMES pasiūlymas verslo įmonėms

AMES pasiūlymas verslo įmonėms, tai profesionalus kalbų mokymo organizavimas jūsų įmonėje.

Išbandykite vieną demonstracinę AMES pamoką. Laukiame jūsų pasiteiravimo, užklausos.

Kalbų mokymai gali būti vykdomas nuotoliniu būdu arba gyvai mūsų klasėse ar jūsų įmonės patalpose, skirtose mokymams. Mokymo programą pritaikome prie jūsų įmonės poreikių, o mokymo procesą nuolat stebi ir dalyvių pažangą vertina AMES mokymo dalies specialistai. Su jūsų įmone deriname mokymų trukmę, intensyvumą, grafiką ir dalyvių skaičių grupėje. Mokymų pabaigą vainikuoja tarptautinis sertifikatas, užtikrinantis išliekamąją vertę ilgalaikėje perspektyvoje.

Naudos jūsų įmonei

 • Kokybiškas rezultatas, kurį užtikrina patirtis nuo 1992 m.
 • Profesionalus mokymo organizavimas ir dėstymas.
 • Mokymasis: nuotoliniu būdu arba gyvai klasėse/ biure.
 • Anglų kalbos žinių ir poreikių auditas.
 • Įmonės poreikiams pritaikyta mokymo programa.
 • Lankstus grafikas, mokymų trukmė, intensyvumas, dalyvių skaičius.
 • Tarptautinis sertifikatas, užtikrinantis išliekamąją vertę.
 • Investicinė vertė ilgalaikėje perspektyvoje.

Pridėtinė vertė įmonei

 • Galėsite stebėti besimokančiųjų lankomumą, pažangą ir rezultatus su individualiu prisijungimu prie AMES duomenų bazės.
 • Įvertinsite mokymų naudą susipažinę su kurso ataskaita apie darbuotojų pažangą ir rekomendacijas kurso pabaigoje.
 • Išbandysite vieną pamoką jūsų įmonei NEMOKAMAI.

Finansavimas

Įmonės lėšos, skirtos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, patenkančios į sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną (LR Pelno mokesčio įstatymas V skyriaus „Leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai“ 17 str. 1 punktas).
Mokymus pritaikysime prie jūsų įmonės veiklos ir poreikių.

Norite tobulinti anglų kalbos įgūdžius savo srityje? Nedvejodami rinkitės specializuotą kursą!

Kai pasirinksite šį kursą ir atliksite kalbos žinių nustatymo testą, atsižvelgdami į Jūsų veiklą ir poreikį, sudarysime jums ar jūsų įmonės grupei/-ėms individualų užsiėmimų tvarkaraštį, sutarsime dėl užsiėmimų vietos – užsiėmimai gali vykti AMES biure arba jūsų darbovietėje. Dėstytojas, atsižvelgdamas į jūsų ar jūsų įmonės uždaros grupės poreikius ir tikslus, sudarys specializuotą kalbos lavinimo programą, parinks aktualias užduotis, atidžiai stebės ir komentuos daromą pažangą, kompetetingai padės užpildyti žinių spragas. Baigę kursą, ne tik save bei aplinkinius nustebinsite pasiektais rezultatais, bet ir įgysite daug daugiau pasitikėjimo bendraudami anglų kalba tiek darbinėse, tiek kasdienėse situacijose.

Jei identifikavote poreikį mokytis užsienio kalbos savo įmonėje, laukiame jūsų pasiteiravimų.

Mokymų organizavimo tvarka. Atvejis ir mokymo sprendimas.

Mokymų organizavimo tvarka

 • Įmonė identifikuoja anglų kalbos mokymosi poreikį, kuris gali atsirasti konkrečiam darbuotojui, skyriui ar net visai kompanijai.
 • AMES kvalifikuoti specialistai atlieka išsamų anglų kalbos žinių ir poreikių auditą bei raštu pateikia išvadas ir rekomendacijas siūlomai mokymo programai.
 • Parengiama mokymo programa, kurią sudaro įvairūs autentišti mokomosios medžiagos šaltiniai: vadovėlių komplektas, straipsniai, kita medžiaga, atitinkanti identifikuotus įmonės poreikius.
 • Deriname mokymų trukmę, grafiką, intensyvumą ir pradedame mokymus.
 • Mokymo programos metu suteikiame įmonei prieigą prie AMES duomenų bazės, kurioje galima stebėti besimokančiųjų lankomumą, pažangą ir rezultatus. Nuolat aptariame mokymų eigą.
 • Kurso pabaigoje pateikiame išsamią ataskaitą apie darbuotojų pažangą ir rekomendacijas, aptariame tolimesnius mokymo poreikius.


ATVEJIS IR MOKYMO SPRENDIMAS

„Cathedral Square Hotel“ (KEMPINSKI) personalo atstovo aktualus poreikis – patobulinti darbuotojų anglų kalbos kompetencijas raštu. AMES atliko įmonės darbotojų anglų kalbos žinių auditą: patikrino anglų kalbos žiniais raštu bei žodžiu, išanalizavo kalbos poreikius bei pateikė rekomendacijas mokymo programai. Remiantis atlikta analize, įmonė pasirinko dalykinės anglų kalbos kursą (angl. Bussiness English Communication Course), skirtą rašymo įgūdžių lavinimui. Kurso metu buvo lavinami dalykinio susirašinėjimo įgūdžiai pagal realius įmonės dalykinės korespondencijos pavyzdžius. Įmonės darbuotojai patobulino dalykinės korespondencijos žinias (laiškai, protokolai, ataskaitos, nusiskundimų apdorojimas) bei sukaupė verslo korespondencijos banką, kurį naudos kaip pagalbinę medžiagą kasdieninėje veikloje. Mokymo programos metu taip pat buvo tobulinami kalbėjimo, klausymo ir skaitymo įgūdžiai, plečiamas dalykinės anglų kalbos žodynas.

SPECIALIZUOTA ANGLŲ KALBA (angl. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES)

Anglų kalbos žinių LYGIO objektyvus nustatymas, naudojant tarptautinį vertinimą – LEVEL TEST.
Anglų kalbos žinių LYGIO nustatymo testo LEVEL TEST kaina – 25 Eur. Įmonėms, sudariusioms paslaugų sutartį su AMES, anglų kalbos lygio nustatymo testas įmonės darbuotojams atliekamas nemokamai. Tai labai greitas ir įdomus testavimas be streso online! Testo trukmė – tik 30 min! Atlikus testą, gaunama išsami rezultatų ataskaita tą pačią dieną. Visi AMES testai

Anglų kalbos mokymus organizuojame įvairių sričių specialistams visų žinių lygiams

Anglų kalbos kursai TEISININKAMS

Šis kursas suteiks tvirtus teisinio bendravimo anglų kalba pagrindus, juos galėsite praktiškai pritaikyti įvairiose profesinėse situacijose. Kursų metu gilinsimės į dalykinę anglų kalbą temomis: teisinė sistema, sutartis, teisinė pagalbė, partnerysė, įmonių teisė ir kt. Ypatingą dėmesį skirsime įvairioms situacijoms, kurios nutinka bendradarbiaujant su užsienio įmonėmis ir partneriais. Nagrinėsime teisinių dokumentų rengimą anglų kalba.

Baigę šį kursą galėsite profesionaliai ir argumentuotai pateikti nuomonės skirtumus anglų kalba, lengviau suprasite anglų kalba parašytų teisinių dokumentų turinį, greičiau išskirsite reikalingą informaciją anglų kalba vykstančiuose teisiniuose debatuose, derybose ar svarbiuose tarptautiniuose susitikimuose.

Anglų kalbos kursai IT SPECIALISTAMS

Esate IT studentas ar IT specialistas? Tuomet tai kursas jums. Kurso temos apima platų spektrą: informacines ryšių technologijas, įskaitant tekstų apdorojimo programas, finansų programinės įrangos ir duomenų bazių priežūrą, multimedijų programas, web dizainą, interneto saugumo ir kitus klausimus. Užsiėmimų metu ne tik plėsite profesinį žodyną, bet ir tobulinsite anglų kalbos komunikacinius įgūdžius. Tai palengvins bendravimą su kitais IT specialistais ir užsakovais, padės geriau suvokti bei pasinaudoti pasauline patirtimi ir žiniomis.

Anglų kalbos kursai MEDIKAMS

Šis AMES kursas skirtas gydytojams, slaugytojams, farmacininkams ir kitiems sveikatos apsaugos srityje dirbantiems žmonėms. Kurso temos apima platų spektrą: anatomiją, sveikatą, ligas, farmokologiją, sveikatos priežiūros sistemą, ligonines, privačią medicinos praktiką ir kt.

Užsiėmimų metu susipažinsite su medicinos terminais, mokysitės juos taikyti praktikoje. Ugdysite bendravimo anglų kalba su pacientais ir kolegomis įgūdžius, ypatingą dėmesį skirsite tarčiai: patyręs dėstytojas pamokys taisyklingo intonavimo ir akcento.

Anglų kalbos kursai FINANSININKAMS

Dirbate finansų srityje ir norite pagilinti anglų kalbos žinias, reikalingas  sudėtingesnio lygmens finansų apskaitoje? Kurso metu ne tik plėsime finansinių sąvokų žodyną, bet ir gilinsimės į šias aktualias temas: individualių įmonių bei įmonių grupių finansų apskaita, pinigų srautų ataskaitos,  biudžeto sudarymas, akcijų biržos vertinimas, nekilnojamojo turto vertinimas, optimaliausių finansinių sprendimų priėmimas.

Baigę kursą, jūs ne tik įtvirtinsite savo žinias apie finansų apskaitą anglų kalba, bet ir galėsite parengti bei vertinti anglų kalba individualių įmonių, įmonių ar įmonių grupių, akcinių bendrovių, pelno nesiekiančių organizacijų bei partnerystės finansų apskaitą.

Anglų kalbos kursai TURIZMO SEKTORIAUS SPECIALISTAMS

Turizmas – tokia dinamiška ir spalvinga veiklos sritis! Šis kursas ne tik padės jums lengviau spręsti kasdienes darbo situacijas anglų kalba, bet ir kilti karjeros laiptais. Kurso metu gilinsimės į pagrindinius turizmo veiklos principus anglų kalba, analizuosime turizmo darbuotojų vaidmenį skirtingose darbinėse situacijose. Baigę kursą galėsite sėkmingai bendrauti su klientais anglų kalba, kokybiškai pristatyti savo paslaugas užsienyje bei plėsti tarptautinį bendradarbiavimą.

Anglų kalbos kursai JŪRININKAMS

Anglų kalbą drąsiai galima vadinti oficialia jūrininkų kalba. Specialiai jūrininkams parengtas AMES kursas bus naudingas visiems laivavedybos ir jūrininkystės specialistams – tiek dirbantiems laivuose, tiek tiems, kurių postas yra krante.

Šis jūrininkams skirtas anglų kalbos kursas suteiks tvirtus profesinio bendravimo anglų kalba pagrindus, kuriuos galėsite praktiškai pritaikyti įvairiose profesinėse situacijose. Gilinsimės į tokias temas kaip laivų ir įgulų formavimas, jūrininkų įstatyminė bazė, jūrininkystės terminai, dažniausiai vartojamos frazės. Baigę šį kursą, turėsite tvirtus kalbėjimo įgūdžius profesinėmis temomis, mokėsite anglų kalba pildyti laivo dokumentaciją, gebėsite perduoti ir priimti pranešimus anglų kalba, rašyti profesinius laiškus. Įgytos žinios padės jums sėkmingai dirbti tarptautiniu mastu.

Anglų kalbos mokymai įmonių darbuotojams

Mokymų kaina
Sutartinė
Užsiėmimo trukmė
90 min. (2 x 45 min.)
Dalyvių sk. grupėje
4 - 8

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygiai A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2
Mokymų pradžia Derinama
Mokymų trukmė 30, 40, 60, 120 akad. val.
1 akad. val. kaina įmonės grupei kaina sutartinė ~ 35-45 Eur
Mokymų būdas online arba gyvai

Didesnės apimties projektams ir tęstiniams mokymams taikomos nuolaidos.
Atlikus lygio nustatymo testą ir suderinus visas sustarties sąlygas, galutinė mokymų kaina tikslinama.


Anglų kalbos mokymai įmonių darbuotojams

Mokymų kaina
Sutartinė
Užsiėmimo trukmė
90 min. (2 x 45 min.)
Dalyvių sk. grupėje
4 - 8

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygiai A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2
Mokymų pradžia Derinama
Mokymų trukmė 30, 40, 60, 120 akad. val.
1 akad. val. kaina įmonės grupei kaina sutartinė ~ 35-45 Eur
Mokymų būdas online arba gyvai
Didesnės apimties projektams taikomos nuolaidos.
Atlikus lygio nustatymo testą ir suderinus visas sustarties sąlygas, galutinė mokymų kaina tikslinama.

Anglų kalbos mokymai įmonių darbuotojams

Mokymų kaina
Sutartinė
Užsiėmimo trukmė
90 min. (2 x 45 min.)
Dalyvių sk. grupėje
4 - 8

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygiai A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2
Mokymų pradžia Derinama
Mokymų trukmė 30, 40, 60, 120 akad. val.
1 akad. val. kaina įmonės grupei Kaina sutartinė ~ 35-45 Eur
Mokymų būdas Online arba gyvai
Didesnės apimties projektams ir tęstiniams mokymams taikomos nuolaidos.
Atlikus lygio nustatymo testą ir suderinus visas sustarties sąlygas, galutinė mokymų kaina tikslinama.

Anglų kalbos mokymai įmonių darbuotojams

Mokymų kaina
Sutartinė
Užsiėmimo trukmė
90 min. (2 x 45 min.)
Dalyvių sk. grupėje
4 - 8

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygiai A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2
Mokymų pradžia Derinama
Mokymų trukmė 30, 40, 60, 120 akad. val.
1 akad. val. kaina įmonės grupei 29 Eur
Mokymų būdas Online arba gyvai
Didesnės apimties projektams ir tęstiniams mokymams taikomos nuolaidos.
Atlikus lygio nustatymo testą ir suderinus visas sustarties sąlygas, galutinė mokymų kaina tikslinama.

Anglų kalbos mokymai įmonių darbuotojams

Mokymų kaina
Sutartinė
Užsiėmimo trukmė
90 min. (2 x 45 min.)
Dalyvių sk. grupėje
4 - 8

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygiai A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2
Mokymų pradžia Derinama
Mokymų trukmė 30, 40, 60, 120 akad. val.
1 akad. val. kaina įmonės grupei 29 Eur
Mokymų būdas Online arba gyvai
Didesnės apimties projektams ir tęstiniams mokymams taikomos nuolaidos.
Atlikus lygio nustatymo testą ir suderinus visas sustarties sąlygas, galutinė mokymų kaina tikslinama.

Anglų kalbos mokymai įmonių darbuotojams

Mokymo kaina
Sutarttinė
Užsiėmimo trukmė
90 min. ( 2 x 45 min.)
Dalyvių sk. grupėje
4 – 8

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygiai A0, A1, A2, B1, B2, C1
Mokymų pradžia Derinama
Mokymų trukmė 30, 40, 60, 120 akad.val.
1 akad. val. įmonės grupei 35 - 45 Eur
Mokymo būdas Online arba gyvai
Didesnės apimties projektams ir tęstiniams mokymams taikomos nuolaidos.
Atlikus lygio nustatymo testą ir suderinus visas sustarties sąlygas, galutinė mokymų kaina tikslinama.

Anglų kalbos mokymai įmonių darbuotojams

Mokymų kaina
Sutartinė
Užsiėmimo trukmė
90 min. (2 x 45 min.)
Dalyvių sk. grupėje
4 - 8

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygiai A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2
Mokymų pradžia Derinama
Mokymų trukmė 30, 40, 60, 120 akad. val.
1 akad. val. kaina įmonės grupei kaina sutartinė ~ 28-35 Eur
Mokymų būdas online arba gyvai
Didesnės apimties projektams ir tęstiniams mokymams taikomos nuolaidos.
Atlikus lygio nustatymo testą ir suderinus visas sustarties sąlygas, galutinė mokymų kaina tikslinama.

Mumis pasitiki

Daugiau nei 10 valstybinių įstaigų

Virš 30 stambių ir vidutinių Lietuvos įmonių

Ames

Pagrindinis biuras

Naugarduko g. 4/12 
01309 VILNIUS 
Tel. (8~5) 2791011    
Mob. +370 610 30006
El. p. vilnius@ames.lt

Administracijos darbo laikas:
I - V nuo 08:30 - 18:00
VI - VII - nedirbame