Pasirinkite kalbą

Intensyvūs anglų kalbos kursai ONLINE
VASARĄ pradedantiems ir pažengusiems

Svajojate nuosekliai mokytis ir išmokti anglų kalbą? Nusprendėte patobulinti žinias? 
Tuomet šie anglų kalbos kursai suaugusiems – kaip tik jums! Laviname visus kalbos įgūdžius: 
kalbėjimą, klausymą, skaitymą ir rašymą. Atsiliepimai apie virtualias klases.


Kiek trunka kursai?
2 mėn. (60 akad. val.) mokantis 4 dienas per savaitę.
Kokia kaina?
Kainos nurodytos prie tvarkaraščių
Koks žinių lygis?
Atlik testą!

Svajojate nuosekliai mokytis ir išmokti anglų kalbą? Nusprendėte patobulinti turimas žinias?

Svajojate nuosekliai mokytis ir išmokti anglų kalbą? Nusprendėte patobulinti turimas žinias? Tuomet šie anglų kalbos kursai suaugusiems – kaip tik jums!

Anglų kalbos pamokų metu su dėstytoju ir kitais grupės nariais bendrausite tik anglų kalba. Sisteminis anglų kalbos mokymasis grupėje pagal naujausias anglų kalbos mokymo metodikas padės Jums daryti pažangą daug greičiau nei bandant mokytis savarankiškai. AMES grupės dydis: 6–10 dalyviai, vudurkis - 8.

Anglų kalbos kursų grupės formuojamos pagal kalbos žinių lygį, kuris nustatomas atlikus nesudėtingą žinių patikros testą.

Viena anglų kalbos pamoka trunka 2 akademines valandas (90 min.). Mokslo metų bėgyje užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę jums patogiu metu ryte, dienos metu arba vakare. Kurso trukmė – 60 akademinių valandų (15 sav.). Vasaros metu siūlome intensyvius kursus, užsiėmimai vyksta 4 kartus per savaitę nuo pirmadienio iki ketvirtadienio rytais arba vakarais. Kurso trukmė - 60 akademinių valandų (~8 sav.).

Mokydami dėstytojai naudoja naujausią metodinę literatūrą. Jei užsimėmimams naudojami vadovėliai, juos galėsite įsigyti mūsų biure arba partnerių knygynuose, kuriuose AMES klientams taikoma nuolaida.

Jūsų žinios bei anglų kalbos mokymosi pažanga bus nuolat tikrinami raštu ir žodžiu. Kurso pabaigoje kiekvieno žinios vertinamos 100 balų sistema: sumuojami atliktų testų rezultatai bei įvertinama bendra pažanga užsiėmimų metu.

AMES anglų kalbos kursai vainikuojami pažymėjimu, kuris atsispindi kurso trukmę, individualų įvertinimą bei pasiektą anglų kalbos lygį.

Žinių sertifikavimas įtvirtina pažangą! Į mokymų programą integruotas pasiruošimas egzaminui.

Bendrinės anglų kalbos programa taip pat integruoja pasirengimą tarptautiniam bendrosios anglų kalbos egzaminui PTE General (angl. Pearson Test of English General), kurį rekomenduojame laikyti pasirinktu lygiu AMES egzaminų centre.

Bendrinė anglų kalba. Lavinami visi kalbiniai įgūdžiai, teikiant prioritetą kalbėjimui.

BENDRINĖ ANGLŲ KALBA (angl. GENERAL ENGLISH)

Klausytojai mokosi anglų kalbos pagal žinių lygį, kuris nustatomas atlikus pradinį testą. Kursai tobulina bendruosius anglų kalbos gebėjimus, reikalingus sėkmingam bendravimui kasdienėse gyvenimo situacijose. Kursų metu lavinami visi kalbiniai įgūdžiai, teikiant prioritetą kalbėjimui. Kursų programa parengta pagal Cambridge, Oxford, Pearson ir kt. pasaulio leidėjų mokomąją medžiagą, kurią sudaro vadovėlis, pratybos, audio ir video įrašai bei papildoma šviesta mokomoji medžiaga, atitinkanti besimokančiųjų kalbos poreikius. Europos Taryba rekomenduoja skirti 120 akademinių valandų vienam lygiui įsisavinti, todėl visi AMES kursai suskirstyti pagal lygius ir valandas. Kurso pabaigoje išduodamas AMES sertifikatas, kuriame atsispindi kurso trukmė, individualus įvertinimas ir Jūsų pasiektas lygis.

Baigę mokymų programą, išmoksite atitinkamu lygiu:

 • Bendrauti dalyvaujant pokalbiuose, diskusijose, pasikeičiant informacija įvairiomis temomis.
 • Suprasti kalbančiojo mintis ir požiūrį.
 • Suprasti autentišką įvairių dialektų anglų kalbą.
 • Suprasti radijo ir televizijos laidas anglų kalba.
 • Taisyklinga kalba savarankiškai rašyti savo patirčiai bei darbinei veiklai artimomis temomis pritaikant tekstą adresatui.
Atsiliepimai: "Patiko užduočių įvairumas ir gausa, aktyvus bendravimas, gramatikos kartojimas...

Džiugu, kad dėstytoja papildomai pateikė labai daug pratimų, kurie man padėjo suvokti ir pagerinti gramatinius įgūdžius. Patiko užduočių įvairumas ir gausa, aktyvus bendravimas, gramatikos kartojimas, daug namų darbų ir savarankiško darbo papildomai pageidaujantiems. Labai patiko pratimai su kryžiažodžiais, kai reikia sugalvoti iš vieno žodžio paraidžiui daug naujų. Puikios rekomendacijos namų skaitymui. Noriu tęsti rudenį šį kursą.”Didžiulis privalumas – mažos grupės.“ - Sonata G., anglų kalbos kursai (A2 lygis)

„Tarp jūsų kursų privalumų išskirčiau vieną labai reikšmingą – tai galimybė mokytis norimu laiku. Labai vykusios diskusijos anglų kalba, tolerancija. Patiko tinkama metodika, geri dėstytojai, sukuriantys draugišką atmosferą užsiėmimų metu. Gal būt daugiau norėtųsi klausymo anglų kalba. Paskaitos ne tik kad nenuobodžios, bet labai informatyvios bendros pasaulėžiūros prasme. Naujų žodžių bagažas neįtikėtinas, turėsiu ką kartoti. Puiki dėstytoja. Norėčiau vasarą pratęsti intensyvius kursus.“ - Algimantas Ž., anglų kalbos kursai (A2 lygis)

„Kurso privalumas tas, kad dėstė anglakalbis dėstytojas iš Čikagos, lengvai randantis bendrą kalbą, lankstus. Buvo daug papildomos medžiagos apie šnekamąją kalbą, papildyta vaizdine ir garsine medžiaga. Savarankiškas kalbos mokymasis internetu (suteikta informacija). Paliestos įvairios temos, nuo verslo iki menų. Sužinota naujų išsireiškimų, posakių, idiomų, frazių. - Igor Č., anglų kalbos kursai (B2 lygis)

Daugiau atsiliepimų apie AMES paslaugas.

Trumpas gebėjimų aprašymas ir tarptautiniai egzaminai pagal anglų kalbos žinių lygius suaugusiems

Kursų dalyviai skirstomi į grupes pagal kalbos žinių lygį.
Kursų pabaigoje išduodamas AMES pažymėjimas, kuriame nurodomas pasiektas lygis, kursų trukmė ir individualus dėstytojo įvertinimas.
Kiekvieno etapo pabaigoje AMES kursų dalyviai ar žmonės, pasiekę atitinkamą lygį savarankiškai, gali laikyti tarptautinį PTE General ar LCCI English for Business egzaminą AMES anglų kalbos akademijoje ir gauti tarptautinį sertifikatą.LCCI Preliminary Level* - Preliminary Credit; Preliminary Pass
LCCI Preliminary Level 1* - Preliminary Distinction; Level 1 Pass
LCCI Level 1* - Level 1 Distinction; Level 1 Credit; Level 2 Pass
LCCI Level 2* - Level 2 Distinction; Level 2 Credit; Level 3 Pass
LCCI Level 3* - Level 3 Distinction; Level 3 Credit; Level 4 Pass
LCCI Level 4* - Level 4 Distinction; Level 4 Credit

Mandatory Writing Test & Reading Test, optional Speaking Test & Listening Test.
Rašymas, skaitymas - privalomos egzamino dalys, kalbėjimas ir klausymas - papildomos.
Jei įsivertinant savo užsienio kalbos lygį jums kyla neaiškumų, rašykite mums užklausimą.

AMES naudoja mišraus mokymo/si metodų (ang. blended learning) praktiką, paremtą pasauline patirtimi

AMES naudoja mišraus mokymo/si metodų (ang. blended learning) praktiką, paremtą geriausia užsienio kalbų dėstymo pasauline patirtimi. Mokymo metodai pasirenkami ir pritaikomi individualiai pagal klausytojų mokymosi stilių, amžių, esamą kalbos lygį bei gebėjimus. Mokymosi procese intensyviai naudojamos pažangios technologijos, kurios paįvairina mokymosi procesą bei priartina jį realioms gyvenimiškoms situacijoms. Mokymosi procesas yra itin dinamiškas, tad AMES dėstytojai, taikydami metodų įvairovę praktikoje, nuolat juos keičia, modifikuoja, tobulina bei kuria naujus metodus priklausomai nuo konkrečių situacijų. Visi AMES naudojami dėstymo metodai remiasi XXI amžiaus švietimo principais:

 • Bendravimu ir bendradarbiavimu
 • Kritiniu mąstymu
 • Problemų sprendimu
 • Kūrybiškumu
 • Mokėjimu mokytis
 • Sprendimų priėmimu
 • Informaciniu raštingumu

Dėstytojo vaidmuo yra ypač svarbus mokymo procese, tačiau AMES jis yra daugiau negu dėstytojas, jis yra mokymo/si turinio planuotojas, besimokančiojo pagalbininkas, skatintojas ir vertintojas. Todėl visi AMES dėstytojai yra itin aukštos kvalifikacijos specialistai, nuolat keliantys savo profesines kompetencijas Lietuvoje ir užsienyje, yra aktyvūs profesinių asocijacijų nariai: skaito pranešimus, atlieka stažuotes, yra vadovėlių autoriai.

Intensyvūs anglų kalbos kursai VASARĄ - puiki galimybė greitai patobulinti savo anglų kalbos žinių lygį

Intensyvūs anglų kalbos kursai vasarą - puiki galimybė greitai patobulinti savo anglų kalbos žinių lygį su kvalifikuotais dėstytojais.

Intensyvių kursų vasarą privalumai:

 • Mokymasis vyksta intensyviai, todėl nėra įprastinių namų darbų, papildomos užduotys tik pageidaujantiems.
 • Visos paskaitos vyksta realiu laiku su aukštos kvalifikacijos dėstytoju.
 • Dėstytojai – lietuviai ir užsieniečiai, turintys tarptautines dėstytojų kvalifikacijas.
 • Pamokų metu naudojama resursų įvairovė: video, audio įrašai, TED talks, BBC, CNN, kt.
 • Aktyvus mokymasis lavina kalbėjimo ir bendravimo įgūdžius anglų kalba.
 • Užsiėmimų temos orientuotos į realias gyvenimo situacijas.
 • Besimokantieji gali konsultuotis su dėstytoju nuolat.
 • Jau po savaitės pastebėsite pažangą ir galėsite praktiškai pritaikyti įgytas žinias.
 • Prieiga prie internetinės AMES platformos - per 4000 užduočių, mokomųjų žaidimų, aktualių straipsnių įvairiomis temomis anglų kalba.
 • Prisijungti prie grupių galite bet kada.
 • Kursų dalyvio pažyma, nurodant kursą, lygį ir mokymosi valandas.
 • Sertifikatas - baigusiems pilną kursą ir pakėlusiems žinių lygį.

"Every class is different, every learner is unique."

Vasarinė programos kaina pateikta su nuolaida, lyginant ją su bendrinės anglų kalbos kursų kaina mokslo metų bėgyje.
Visas kursas trunka 60 akad. val. (~ 2 mėn.). Kainos ir nuolaidos nurodytos kursų tvarkaraščiuose pagal miestus.

Tvarkaraščiai ir kainos

Intensyvūs bendrinės anglų kalbos kursai vasarą

Užsiėmimo trukmė
90 min.
Vieno mėnesio įmoka
219 Eur
Dalyvių sk. grupėje
6-8

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A2.1
Grupės kodas A2.11R
Kursų pradžia Bir.
Valandos 07:30-09:00
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.1
Grupės kodas B1.11R
Kursų pradžia Bir.
Valandos 07:30-09:00
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A1.1
Grupės kodas A1.11V
Kursų pradžia Bir.
Valandos 17:00-18:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A2.1
Grupės kodas A2.11V
Kursų pradžia Bir.
Valandos 18:40-20:10
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.1
Grupės kodas B1.11V
Kursų pradžia Bir.
Valandos 17:00-18:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.2
Grupės kodas B1.21V
Kursų pradžia Bir.
Valandos 18:40-20:10
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2.1
Grupės kodas B2.11V
Kursų pradžia Bir.
Valandos 17:00-18:30
Grupės statusas Renkama

Vasarą intensyvus anglų kalbos kursas 15% pigesnis nei mokslo metų eigoje! Viso, 2 mėnesių trukmės, kurso  kaina 438 Eur 516 Eur.
Tai net 60 akademinių valandų kursas tik per 2 mėnesius. Užsiėmimai vyksta 4 dienas per savaitę: I, II, III, IV.
Prisijungti į grupę galima ir jai prasidėjus, bet kada.Mumis pasitiki

Daugiau nei 10 valstybinių įstaigų

Virš 30 stambių ir vidutinių Lietuvos įmonių

Ames

Pagrindinis biuras

Naugarduko g. 4/12 
01309 VILNIUS 
Tel. (8~5) 2791011    
Mob. +370 610 30006
El. p. vilnius@ames.lt

Administracijos darbo laikas:
I - V nuo 08:30 - 18:00
VI - VII - nedirbame