Pasirinkite kalbą

Anglų kalbos egzaminas
PTE General ir kursai


Kiek trunka kursai?
4 mėn.
Koks žinių lygis?
Atlik testą!

Jungtis į vykstančius mokymus galima kiekvieną savaitę.

Kaina nuo: 99 Eur/mėn 109 Eur/mėn

Išankstinis brandos egzaminas PTE General (10-11 klasėje)

100 balų valstybiniame brandos egzamine ir laisvesnė nuo rūpesčių galva 12 klasėje? Skamba šauniai, ar ne?  Ir tai dar ne visi šio išankstinio brandos egzamino programos privalumai.

Nemokamas Pearson English International Certificate (PTE General) bandomasis egzaminas Lietuvoje

Nemokamas Pearson English International Certificate (PTE General) bandomasis egzaminas penktadieniais

Prieš laikant Pearson English International Certificate (PTE General) egzaminą, kviečiame pasitikrinti žinias. Bandomieji egzaminai visuose AMES akademijos padaliniuose rengiami kiekvieną penktadienį 15:00–16:30 val. Registruokitės.

Norintiems geresnio rezultato rekomenduojamas parengiamasis kursas, kuris padeda pasiruošti International Certificate egzaminui ir įgyti tarptautinį anglų kalbos pažymėjimą, kuris galioja neribotą laiką, yra pripažįstamas Lietuvos ir užsienio universitetų. Patyrę dėstytojai parengs egzaminui ir patars, kurį egzamino lygį pasirinkti. Kursuose atliekamos egzamino užduotys apima klausymą, skaitymą, rašymą bei kalbėjimą.

Parengiamasis kursas

Kad egzamino rezultatai pateisintų lūkesčius, egzaminui verta tinkamai pasiruošti. Kurso trukmė  60 akad. valandų. Pamokos vyksta 2 kartus per savaitę. Pamokos trukmė  90 min. Daugiau informacijos "Tvarkaraščiai ir kainos".

Atsiliepimai po bandomojo Pearson English International Certificate (PTE General) egzamino

"Egzaminas nėra sunkus. Viskas parašyta labai aiškiai ir suprantamai. Užduotys yra išdėstytos sunkumo tvarka, kas yra neblogai. Klausymo užduotis išsami, kalba aiškus balsas. Nelabai patiko, kad keliose klausymo užduotyse galima klausyti tik vieną kartą. Duoda nemažai laiko persiskaityti prieš klausymą. Rašymo užduotis susijusi su skaitymo. Tai padeda lengviau suprasti apie ką būtent reikia rašyti, galima lengviau parašyti. Egzaminas patiko, nepalyginti su NEC egzaminu."

"Bandomasis egzaminas sudarė gerą įspūdį – užduotys gan įdomios, privertė pasukti galvą. Egzaminas buvo naudingas, nes leido išbandyti jėgas ir pasižiūrėti, kokio tipo užduotys gali laukti egzaminuose."

"Manau egzaminas yra vertingas norint įvertinti esamas anglų kalbos žinias prieš egzaminą, kuris bus įskaitomas stojant į universitetą. Tikiuosi, kad PTE bandomasis darbas man padės įsitikinti, ar turiu spragų, ar verta tobulinti žinias, ar vertėtų lankyti kursus prieš laikant PTE egzaminą."

"Atėjau laikyti egzaminą, kad suprasčiau, kur esu silpnas, kur esu stiprus. Aišku, atsakymą į šį klausimą sužinosiu kai darbą patikrins, tačiau jau galiu pasakyti, kad egzaminas tikrai nebuvo per sunkus ir galėčiau atsakyti į visus klausimus. Supratau, kad daugiau dėmesio reikia skirti  žodyno plėtimui bei klausimui. Egzaminas naudingas tam, kad žmonės suprastų kaip išties yra vykdomi tokie egzaminai, bei įvertintų savo žinių lygį. Tikrai manau, kad prasmingai praleidau savo laiką."

"Esu Patenkinta bandomuoju egzaminu, kadangi manau, jog jis apima platų žinių patikrinimą. Egzaminas yra naudingas ne vien save išbandyti, tačiau ir įvertinti, kokios patirties trūksta, nes egzamine naudojamos temos aktualios kiekvienam šių dienų žmogui."

Pearson English International Certificate (PTE General) egzamino pripažinimas ir sertifikato galiojimas

Lietuvos ir užsienio universitetai. Gerai „Pearson English International Certificate (PTE General)“ egzaminą išlaikę moksleiviai užsitikrina aukštus anglų kalbos valstybinio egzamino rezultatus, kurie svarbūs stojant į visas Lietuvos aukštąsias mokyklas bei yra įskaitomas ir pripažįstamas įvarių institucijų užsienio šalyse. Jį prįpažįstančių tarptautinių įmonių ir organizacijų sąrašas nuolatos ilgėja. Taip pat International Certificate sertifikatai yra dažnai įskaitomi užsienio universitetų kaip anglų kalbos lygį patvirtinantys dokumentai.

Karjera Lietuvoje ir užsienyje. Vidaus reikalų ministerija International Certificate sertifikatą laiko deramu anglų kalbos kvalifikacijos įrodymu priimant kandidatus į valstybės tarnybą. Pearson English International Certificate (PTE General)“ sertifikatas galioja neribotą laiką,todėl užtikrina anglų kalbos kvalifikacijos įrodymą visos profesinės karjeros metu. „Pearson English International Certificate (PTE General)“ sertifikatas palengvina įsidarbinimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje.

Pearson English International Certificate (PTE General) egzaminų datos

Egzaminas laikomas 3 kartus per metus:

  • Egzamino data Registracija iki* Kuriuose miestuose vyksta
    2021 m. lapkričio 13 d. iki rugsėjo 30 d. Vilnius, Kaunas, Alytus, Panevėžys, Klaipėda, Šiauliai, Utena
    Galima registruotis pavėlavus, sumokant papildomą mokestį*

Būtina išankstinė registracija iki nurodyto termino. Dėl registracijos anketos į Pearson English International Certificate (PTE General) susisiekite su Jums artimiausiame mieste esančia AMES anglų kalbos mokykla.

*Pavėlavote užsiregistruoti iki nurodyto termino? Sumokėjus papildomą (Late entry fee - 20 Eur) registracijos mokestį galutinis terminas yra 10 darbo dienų iki nurodytos egzamino datos.

Kada bus paskebti Pearson English International Certificate (PTE General) egzaminų rezultatai? Egzamino rezultatai yra žinomi praėjus 11 savaičių po egzamino, o sertifikatus galimi atsiimti praėjus 15 savaičių po egzamino. International Certificate egzaminų svetainėje yra skelbiamos datos. Lentelės apačioje nurodyta kada atitinkamo egzamino sesijos rezultatai gali būti pasiekiami per Edexcel Online arba siunčiami paštu iš JK.

Pearson English International Certificate (PTE General) lygiai ir kainos

Lygis

Europinis
atitikmuo
Lygio parašymas Trukmė Kaina
Level A1 A1 Testas skirtas tiems, kurių anglų kalbos žinios yra pradedančiųjų lygio, tačiau pakankamos suprasti ir vartoti būtiniausias frazes kasdieniuose dialoguose. 1,15 val. 64 Eur
Level 1 A2 Testas tiems, kurie įstengia suprasti žinomų dalykų esmę ir gali paprastais žodžiais perkelti būtiniausią informaciją apie save, savo šeimą, aplinką. 1,35 val. 70 Eur
Level 2 B1 Testas tiems, kurie įstengia suprasti žinomų dalykų esmę, gali parengti rišlius tekstus elementariomis ar asmeninėmis temomis. Gali apibūdinti nutikimus bei įvykius, siekius bei pagrįsti nuomones, planus. 1,35 val. 80 Eur
Level 3 B2 Testas tiems, kurie įstengia suprasti sudėtingus tekstus įvairiomis temomis. Pakankamai sklandžiai ir laisvai gali bendrauti su asmeninis, kuriems anglų kalba nėra gimtoji. Gali parengti išsamų tekstą įvairiomis temomis, laisvai reikšti mintis. 2 val. 134 Eur
Level 4 C1 Testas, ketinantiems studijuoti aukštojo mokslo įstaigose ar dirbti anglakalbėse šalyse. Taip pat tiems, kurie įstengia analizuoti sudėtingesnės struktūros bei turinio tekstus, supranta ir taisyklingai vartoja sudėtingas kalbos konstrukcijas, sklandžiai reiškia mintis asmeninėmis ir profesinėmis temomis. 2,30 val. 139 Eur
Level 5 C2 Testas, ketinantiems studijuoti aukštojo mokslo įstaigose ar dirbti anglakalbėse šalyse. Taip pat tiems, kurie įstengia laisvai dalyvauti diskusijose anglų kalba, lengvai supranta sudėtingą diskursą, geba apibendrinti žodinių bei rašytinių šaltinių informaciją, ją sklandžiai pristatyti. Geba laisvai, tiksliai ir vaizdingai reikšti mintis. 2,55 val. 148 Eur
AMES lankytojams PTE egzaminas nemokamas, jis integruotas į 1-2 metų programos kursus.Nerimauji prieš anglų kalbos egzaminą? Mes turime tau išeitį! Mokinių video.

Išankstinis brandos egzaminas Pearson English International Certificate (PTE General) (10-11 klasėje)

100 balų valstybiniame brandos egzamine ir laisvesnė nuo rūpesčių galva 12 klasėje? Skamba šauniai, ar ne?  Ir tai dar ne visi šio išankstinio brandos egzamino programos privalumai.

Norint, kad Pearson English International Certificate (PTE General) egzamino rezultatai būtų užskaitomi vietoje valstybinio anglų kalbos egzamino, International Certificate egzaminą rekomenduojame laikyti vėliausiai 11 klasėje arba 3-ioje gimnazijos klasėje, gegužės ar birželio mėnesį. Išlaikęs anglų kalbos egzaminą anksčiau, sutaupysi laiko abitūros metu!

 Nori užsitikrinti 100 balų už valstybinį brandos egzaminą?

  • Pasiruošk tarptautiniam „International Certificate“ egzaminui;
  • Laikyk „Internationa Certificate Level 4“ ar „Level 5“ AMES egzaminų centre;
  • Gauk tarptautinį pažymėjimą ir užsitikrink 100 balų valstybiniame anglų kalbos egzamine.
Registruokis nemokamam bandomajam egzaminui!
Pearson English International Certificate (PTE General) egzamino įvertinimų įskaitymas Lietuvoje

Valstybinis anglų kalbos brandos egzaminas. Tarptautinis anglų kalbos Pearson English International Certificate (PTE General) egzaminas yra LR švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino atitikmuo. LR švietimo ir mokslo ministerija patikslino tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įskaitymo tvarką, siekiant „išversti“ tarptautinius pasiekimų vertinimus į lietuvišką sistemą.

Išlaikius International Certificate 2 (B1) ir Level 3 (B2) lygio egzaminą, balai konvertuojami į valstybinio brandos egzamino balus atitinkama tvarka. Išlaikiusiems International Certificate Level 4 (C1) ar Level 5 (C1) lygio egzaminą, stojimo metu užskaitomas įvertinimas - 100 balų vietoje valstybinio anglų kalbos brandos egzamino.

Tik nepamirškite 12 klasėje savo mokymo įstaigoje:
1)
pasirinkti valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą antrame pusmetyje, renkantis valstybinius egzaminus, kuriuos laikysite, kad mokykla jums galėtų užskaityti tarptautinį anglų kalbos egzaminą vietoj valstybinio ir atleistų nuo valstybinio anglų kalbos egzamino laikymo.
2)
pristatyti tarptautinio egzamino sertifikatą pavasarį prieš anglų kalbos kalbėjimo įskaitą.

Daugiau informacijos apie tarptautinio egzamino įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų įvertinimams nustatymo tvarkos rasite 2016 03 17 Nr. V-227 įsakymo pakeitimo redakcijoje dėl 2 metų apribojimo atšaukimo pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ĮSAKYMAS.

Išsamus video pristatymas apie egzamino struktūrą, pasiruošimą ir vertinimą.

Verta pasižiūrėti visiems, kas ruošiasi laikyti Pearson English International Certificate (PTE General) egzaminą.
Išsamus video pristatymas apie egzamino struktūrą, visas jo dalis, pasiruošimą ir vertinimą.

Siūlydami aktualias temas, laviname moksleivių mąstymą, didiname jų pasitikėjimą savimi.

Laviname kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo įgūdžius.

Pažangios metodikos bei geriausių pasaulio leidyklų vadovėliai.

Draugiška ir darbinga užsiėmimų atmosfera.

Mumis pasitiki

Daugiau nei 10 valstybinių įstaigų

Virš 30 stambių ir vidutinių Lietuvos įmonių

Ames

Pagrindinis biuras

Naugarduko g. 4/12 
01309 VILNIUS 
Tel. (8~5) 2791011    
Mob. +370 610 30006
El. p. vilnius@ames.lt

Administracijos darbo laikas:
I - V nuo 08:30 - 18:00
VI - VII - nedirbame