Pasirinkite kalbą

General English / Bendrinė anglų kalba
nuo A0 iki C1 lygio, gyvai klasėje ir online

Svajojate nuosekliai mokytis ir išmokti anglų kalbą? Nusprendėte patobulinti žinias?
Tuomet šie anglų kalbos kursai suaugusiems – kaip tik jums! Laviname visus kalbos įgūdžius:
kalbėjimą, klausymą, skaitymą ir rašymą.


Kiek trunka kursai?
4 mėn. arba 2 mėn. intensyviai (60 akad. val.)
Kokia kaina?
Kainos miestuose skiriasi
Koks žinių lygis?
Atlik testą!

Jungtis į grupę galimą kiekvieną savaitę.


Kaina nuo: prie miesto tvarkaraščių

Svajojate nuosekliai mokytis ir išmokti anglų kalbą? Nusprendėte patobulinti turimas žinias?

Svajojate nuosekliai mokytis ir išmokti anglų kalbą? Nusprendėte patobulinti turimas žinias? Tuomet šie anglų kalbos kursai suaugusiems – kaip tik jums!

Anglų kalbos pamokų metu su dėstytoju ir kitais grupės nariais bendrausite tik anglų kalba. Sisteminis anglų kalbos mokymasis grupėje pagal naujausias anglų kalbos mokymo metodikas padės Jums daryti pažangą daug greičiau nei bandant mokytis savarankiškai. AMES grupės dydis: 6–10 dalyviai, vudurkis - 8.

Anglų kalbos kursų grupės formuojamos pagal kalbos žinių lygį, kuris nustatomas atlikus nesudėtingą žinių patikros testą.

Viena anglų kalbos pamoka trunka 2 akademines valandas (90 min.). Mokslo metų bėgyje užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę jums patogiu metu ryte, dienos metu arba vakare. Kurso trukmė – 60 akademinių valandų (15 sav.). Vasaros metu siūlome intensyvius kursus, užsiėmimai vyksta 4 kartus per savaitę nuo pirmadienio iki ketvirtadienio rytais arba vakarais. Kurso trukmė - 60 akademinių valandų (~8 sav.).

Mokydami dėstytojai naudoja naujausią metodinę literatūrą. Jei užsimėmimams naudojami vadovėliai, juos galėsite įsigyti mūsų biure arba partnerių knygynuose, kuriuose AMES klientams taikoma nuolaida.

Jūsų žinios bei anglų kalbos mokymosi pažanga bus nuolat tikrinami raštu ir žodžiu. Kurso pabaigoje kiekvieno žinios vertinamos 100 balų sistema: sumuojami atliktų testų rezultatai bei įvertinama bendra pažanga užsiėmimų metu.

AMES anglų kalbos kursai vainikuojami pažymėjimu, kuris atsispindi kurso trukmę, individualų įvertinimą bei pasiektą anglų kalbos lygį.

Žinių sertifikavimas įtvirtina pažangą! Į mokymų programą integruotas pasiruošimas egzaminui.

Bendrinės anglų kalbos programa taip pat integruoja pasirengimą tarptautiniam bendrosios anglų kalbos egzaminui PTE General (angl. Pearson Test of English General), kurį rekomenduojame laikyti pasirinktu lygiu AMES egzaminų centre.

Bendrinė anglų kalba. Lavinami visi kalbiniai įgūdžiai, teikiant prioritetą kalbėjimui.

BENDRINĖ ANGLŲ KALBA (angl. GENERAL ENGLISH)

Klausytojai mokosi anglų kalbos pagal žinių lygį, kuris nustatomas atlikus pradinį testą. Kursai tobulina bendruosius anglų kalbos gebėjimus, reikalingus sėkmingam bendravimui kasdienėse gyvenimo situacijose. Kursų metu lavinami visi kalbiniai įgūdžiai, teikiant prioritetą kalbėjimui. Kursų programa parengta pagal Cambridge, Oxford, Pearson ir kt. pasaulio leidėjų mokomąją medžiagą, kurią sudaro vadovėlis, pratybos, audio ir video įrašai bei papildoma šviesta mokomoji medžiaga, atitinkanti besimokančiųjų kalbos poreikius. Europos Taryba rekomenduoja skirti 120 akademinių valandų vienam lygiui įsisavinti, todėl visi AMES kursai suskirstyti pagal lygius ir valandas. Kurso pabaigoje išduodamas AMES sertifikatas, kuriame atsispindi kurso trukmė, individualus įvertinimas ir Jūsų pasiektas lygis.

Baigę mokymų programą, išmoksite atitinkamu lygiu:

 • Bendrauti dalyvaujant pokalbiuose, diskusijose, pasikeičiant informacija įvairiomis temomis.
 • Suprasti kalbančiojo mintis ir požiūrį.
 • Suprasti autentišką įvairių dialektų anglų kalbą.
 • Suprasti radijo ir televizijos laidas anglų kalba.
 • Taisyklinga kalba savarankiškai rašyti savo patirčiai bei darbinei veiklai artimomis temomis pritaikant tekstą adresatui.
Atsiliepimai: "Patiko užduočių įvairumas ir gausa, aktyvus bendravimas, gramatikos kartojimas...

Džiugu, kad dėstytoja papildomai pateikė labai daug pratimų, kurie man padėjo suvokti ir pagerinti gramatinius įgūdžius. Patiko užduočių įvairumas ir gausa, aktyvus bendravimas, gramatikos kartojimas, daug namų darbų ir savarankiško darbo papildomai pageidaujantiems. Labai patiko pratimai su kryžiažodžiais, kai reikia sugalvoti iš vieno žodžio paraidžiui daug naujų. Puikios rekomendacijos namų skaitymui. Noriu tęsti rudenį šį kursą.”Didžiulis privalumas – mažos grupės.“ - Sonata G., anglų kalbos kursai (A2 lygis)

„Tarp jūsų kursų privalumų išskirčiau vieną labai reikšmingą – tai galimybė mokytis norimu laiku. Labai vykusios diskusijos anglų kalba, tolerancija. Patiko tinkama metodika, geri dėstytojai, sukuriantys draugišką atmosferą užsiėmimų metu. Gal būt daugiau norėtųsi klausymo anglų kalba. Paskaitos ne tik kad nenuobodžios, bet labai informatyvios bendros pasaulėžiūros prasme. Naujų žodžių bagažas neįtikėtinas, turėsiu ką kartoti. Puiki dėstytoja. Norėčiau vasarą pratęsti intensyvius kursus.“ - Algimantas Ž., anglų kalbos kursai (A2 lygis)

„Kurso privalumas tas, kad dėstė anglakalbis dėstytojas iš Čikagos, lengvai randantis bendrą kalbą, lankstus. Buvo daug papildomos medžiagos apie šnekamąją kalbą, papildyta vaizdine ir garsine medžiaga. Savarankiškas kalbos mokymasis internetu (suteikta informacija). Paliestos įvairios temos, nuo verslo iki menų. Sužinota naujų išsireiškimų, posakių, idiomų, frazių. - Igor Č., anglų kalbos kursai (B2 lygis)

Daugiau atsiliepimų apie AMES paslaugas.

Trumpas gebėjimų aprašymas ir tarptautiniai egzaminai pagal anglų kalbos žinių lygius suaugusiems

Kursų dalyviai skirstomi į grupes pagal kalbos žinių lygį.
Kursų pabaigoje išduodamas AMES pažymėjimas, kuriame nurodomas pasiektas lygis, kursų trukmė ir individualus dėstytojo įvertinimas.
Kiekvieno etapo pabaigoje AMES kursų dalyviai ar žmonės, pasiekę atitinkamą lygį savarankiškai, gali laikyti tarptautinį PTE General ar LCCI English for Business egzaminą AMES anglų kalbos akademijoje ir gauti tarptautinį sertifikatą.LCCI Preliminary Level* - Preliminary Credit; Preliminary Pass
LCCI Preliminary Level 1* - Preliminary Distinction; Level 1 Pass
LCCI Level 1* - Level 1 Distinction; Level 1 Credit; Level 2 Pass
LCCI Level 2* - Level 2 Distinction; Level 2 Credit; Level 3 Pass
LCCI Level 3* - Level 3 Distinction; Level 3 Credit; Level 4 Pass
LCCI Level 4* - Level 4 Distinction; Level 4 Credit

Mandatory Writing Test & Reading Test, optional Speaking Test & Listening Test.
Rašymas, skaitymas - privalomos egzamino dalys, kalbėjimas ir klausymas - papildomos.
Jei įsivertinant savo užsienio kalbos lygį jums kyla neaiškumų, rašykite mums užklausimą.

AMES naudoja mišraus mokymo/si metodų (ang. blended learning) praktiką, paremtą pasauline patirtimi

AMES naudoja mišraus mokymo/si metodų (ang. blended learning) praktiką, paremtą geriausia užsienio kalbų dėstymo pasauline patirtimi. Mokymo metodai pasirenkami ir pritaikomi individualiai pagal klausytojų mokymosi stilių, amžių, esamą kalbos lygį bei gebėjimus. Mokymosi procese intensyviai naudojamos pažangios technologijos, kurios paįvairina mokymosi procesą bei priartina jį realioms gyvenimiškoms situacijoms. Mokymosi procesas yra itin dinamiškas, tad AMES dėstytojai, taikydami metodų įvairovę praktikoje, nuolat juos keičia, modifikuoja, tobulina bei kuria naujus metodus priklausomai nuo konkrečių situacijų. Visi AMES naudojami dėstymo metodai remiasi XXI amžiaus švietimo principais:

 • Bendravimu ir bendradarbiavimu
 • Kritiniu mąstymu
 • Problemų sprendimu
 • Kūrybiškumu
 • Mokėjimu mokytis
 • Sprendimų priėmimu
 • Informaciniu raštingumu

Dėstytojo vaidmuo yra ypač svarbus mokymo procese, tačiau AMES jis yra daugiau negu dėstytojas, jis yra mokymo/si turinio planuotojas, besimokančiojo pagalbininkas, skatintojas ir vertintojas. Todėl visi AMES dėstytojai yra itin aukštos kvalifikacijos specialistai, nuolat keliantys savo profesines kompetencijas Lietuvoje ir užsienyje, yra aktyvūs profesinių asocijacijų nariai: skaito pranešimus, atlieka stažuotes, yra vadovėlių autoriai.

Intensyvūs anglų kalbos kursai VASARĄ - puiki galimybė greitai patobulinti savo anglų kalbos žinių lygį

Intensyvūs anglų kalbos kursai vasarą - puiki galimybė greitai patobulinti savo anglų kalbos žinių lygį su kvalifikuotais dėstytojais.

Intensyvių kursų vasarą privalumai:

 • Mokymasis vyksta intensyviai, todėl nėra įprastinių namų darbų, papildomos užduotys tik pageidaujantiems.
 • Visos paskaitos vyksta realiu laiku su aukštos kvalifikacijos dėstytoju.
 • Dėstytojai – lietuviai ir užsieniečiai, turintys tarptautines dėstytojų kvalifikacijas.
 • Pamokų metu naudojama resursų įvairovė: video, audio įrašai, TED talks, BBC, CNN, kt.
 • Aktyvus mokymasis lavina kalbėjimo ir bendravimo įgūdžius anglų kalba.
 • Užsiėmimų temos orientuotos į realias gyvenimo situacijas.
 • Besimokantieji gali konsultuotis su dėstytoju nuolat.
 • Jau po savaitės pastebėsite pažangą ir galėsite praktiškai pritaikyti įgytas žinias.
 • Prieiga prie internetinės AMES platformos - per 4000 užduočių, mokomųjų žaidimų, aktualių straipsnių įvairiomis temomis anglų kalba.
 • Prisijungti prie grupių galite bet kada.
 • Kursų dalyvio pažyma, nurodant kursą, lygį ir mokymosi valandas.
 • Sertifikatas - baigusiems pilną kursą ir pakėlusiems žinių lygį.

"Every class is different, every learner is unique."

Vasarinė programos kaina pateikta su nuolaida, lyginant ją su bendrinės anglų kalbos kursų kaina mokslo metų bėgyje.
Visas kursas trunka 60 akad. val. (~ 2 mėn.). Kainos ir nuolaidos nurodytos kursų tvarkaraščiuose pagal miestus.

Anglų kalba vakarais arba rytais, susitinkant GYVAI

Užsiėmimo trukmė
90 min.
Vieno mėnesio įmoka
149 Eur
Vid. dalyvių sk. grupėje
6-8

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A0
Grupės kodas A0.1V / Klasėje
Kursų pradžia Rgs. 22
Valandos 17:00-18:30
Grupės statusas Liko 2 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A1.1
Grupės kodas A1.11V / Klasėje
Kursų pradžia Rgs. 22
Valandos 18:45-20:15
Grupės statusas Liko 7 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A1.2
Grupės kodas A1.21V / Klasėje
Kursų pradžia Rgs. 26
Valandos 18:45-20:15
Grupės statusas Liko 7 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A2.1
Grupės kodas A2.11V / Klasėje
Kursų pradžia Rgs. 19
Valandos 17:00-18:30
Grupės statusas Liko 5 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A2.2
Grupės kodas A2.21V / Klasėje
Kursų pradžia Spl. 6
Valandos 17:00-18:30
Grupės statusas Liko 3 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.1
Grupės kodas B1.11V / Klasėje
Kursų pradžia Spl. 8
Valandos 18:45-20:15
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.2
Grupės kodas B1.21V / Klasėje
Kursų pradžia Rgs. 27
Valandos 18:45-20:15
Grupės statusas Liko 2 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2.1
Grupės kodas B2.11V / Klasėje
Kursų pradžia Spl. 6
Valandos 18:45-20:15
Grupės statusas Liko 3 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2.2
Grupės kodas B2.21V / Klasėje
Kursų pradžia Spl.
Valandos 18:45-20:15
Grupės statusas Liko 7 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis C1
Grupės kodas C1.11V / Klasėje
Kursų pradžia Spl.
Valandos 18:45-20:15
Grupės statusas Liko 5 vietos

Kursas trunka 60 akad. val. (4 mėn.). Originali mokomoji medžiaga už papildomą mokestį. Prisijungti į grupę galima ir jai prasidėjus. 60 akad. val. kurso kaina 596 Eur.


Anglų kalba vakarais arba rytais, susitinkant GYVAI

Užsiėmimo trukmė
90 min.
Vieno mėnesio įmoka*
109 Eur
Lankytojų skaičius grupėje
6-10

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis A0
Kursų tipas A0R / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn.
Valandos 09:40-11:10
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis A2.2
Kursų tipas A2R / Klasėje
Kursų pradžia Rugsėjo mėn. 20 d.
Valandos 08:00-09:30
Grupės statusas Liko 1 vieta
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis B1
Kursų tipas B1R / Klasėje
Kursų pradžia Rugsėjo mėn. 19 d.
Valandos 08:00-09:30
Grupės statusas Liko 1 vieta
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis B2
Kursų tipas B2R / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn.
Valandos 09:00-10:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis A0
Kursų tipas A0V / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn.
Valandos 18:50-20:20
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis A1.1
Kursų tipas A1V / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn.
Valandos 17:15-18:45
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis A1.1
Kursų tipas A1V / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn.
Valandos 18:50-20:20
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis A1.2
Kursų tipas A1V / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn.
Valandos 18:50-20:20
Grupės statusas Liko 6 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis A1.2
Kursų tipas A1V / Online
Kursų pradžia Spalio mėn. 5 d.
Valandos 18:50-20:20
Grupės statusas Liko 1 vieta
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis A2.1
Kursų tipas A2V / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn.
Valandos 18:50-20:20
Grupės statusas Liko 6 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis A2.1
Kursų tipas A2V / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn.
Valandos 17:15-18:45
Grupės statusas Liko 5 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis A2.2
Kursų tipas A2V / Online
Kursų pradžia Rugsėjo mėn. 12 d.
Valandos 17:15-18:45
Grupės statusas Surinkta
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis B1.1
Kursų tipas B1V / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn. 10 d.
Valandos 17:15-18:45
Grupės statusas Liko 2 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis B1.1
Kursų tipas B1V / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn.
Valandos 17:15-18:45
Grupės statusas Liko 5 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis B1.2
Kursų tipas B1V / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn.
Valandos 18:50-20:20
Grupės statusas Liko 7 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis B1
Kursų tipas B1 PlusV / Online
Kursų pradžia Rugsėjo mėn. 26 d.
Valandos 17:15-18:45
Grupės statusas Surinkta
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis B2.1
Kursų tipas B2V / Klasėje
Kursų pradžia Rugsėjo mėn. 13 d.
Valandos 18:50-20:20
Grupės statusas Liko 1 vieta
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis B2.2
Kursų tipas B2V / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn.
Valandos 17:15-18:45
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis B2.2
Kursų tipas B2V / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn.
Valandos 18:50-20:20
Grupės statusas Liko 6 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų lygis C1
Kursų tipas C1V / Klasėje
Kursų pradžia Spalio mėn.
Valandos 17:15-18:45
Grupės statusas Renkama

* Kursas trunka 4 mėn. (60 akad. val.). Originali mokomoji medžiaga už papildomą mokestį.
Už kursą glima mokėti iš karto arba dalimis.
Jungtis į grupę galima kiekvieną savaitę.


Anglų kalba vakarais arba rytais, susitinkant GYVAI

Užsiėmimo trukmė
90 min.
Vieno mėnesio įmoka*
95 Eur
Lankytojų skaičius grupėje
6-8

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A0
Grupės kodas A0.1V
Kursų pradžia Spalis
Valandos 17:00-18:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A1.1
Grupės kodas A1.11V
Kursų pradžia Spalis
Valandos 17:00-18:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A1.2
Grupės kodas A1.21V
Kursų pradžia Spalis
Valandos 17:00-18:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A2.1
Grupės kodas A2.11V
Kursų pradžia Spalis
Valandos 18:50-20:20
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A2.2
Grupės kodas A2.21V
Kursų pradžia Spalis
Valandos 19:00-20:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.1
Grupės kodas B1.11V
Kursų pradžia Spalis
Valandos 17:15-18:45
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.2
Grupės kodas B1.21V
Kursų pradžia Spalis
Valandos 17:15-18:45
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2.1
Grupės kodas B2.11V/Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 18:30-20:00
Grupės statusas Liko 2 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2.2
Grupės kodas B2.22V/Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 18:30-20:00
Grupės statusas Liko 2 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis C1
Grupės kodas C1.11V/Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 18:30-20:00
Grupės statusas Renkama

*Kursų trukmė 60 akad. val. Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę po 2 akademines valandas. Originali mokymo medžiaga už papildomą mokestį.

Visiems klientams taikome partnerių nuolaidas.
Jums priklausančios nuolaidos teiraukitės mūsų biuruose.


Anglų kalba vakarais arba rytais, susitinkant GYVAI

Užsiėmimo trukmė
90 min.
Vieno mėnesio įmoka
99 EUR (6,60 Eur/ak.val.)
Lankytojų skaičius grupėje
6-8

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A0
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalio 3
Valandos 17:35-19:05
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A1.1
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 17:45-19:45
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A2.1
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 18:00-19:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.1
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 18:00-20:00
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.2
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 18:00-19:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2.1
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalio 11 d.
Valandos 18:00-19:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis C1
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 17:30-19:30
Grupės statusas Renkama

* A0-B2  kursas trunka 60 akad.val. Originali mokomoji medžiaga už papildomą mokestį.

** Jungtis į grupę galima kiekvieną savaitę.

*** Grafikas (valandos, dienos) gali keistis.


Anglų kalba vakarais arba rytais, susitinkant GYVAI

Užsiėmimo trukmė
90 min.
Vieno mėnesio įmoka
99 EUR (6,60 Eur/ak.val.)
Lankytojų skaičius grupėje
6-8

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A0
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 18:00-19:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A1.1
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 17:30-19:00
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A2.1
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 18:00-19:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.1
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 18:00-19:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2.1
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 18:00-19:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis C1
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalis
Valandos 18:00-19:30
Grupės statusas Renkama

*Kursai trunka 60 akad.val.

Originali mokomoji medžiaga už papildomą mokestį. Jungtis į grupę galima kiekvieną savaitę. Grafikas (valandos, dienos) gali keistis.


Neformalaus suaugusiųjų ugdymo programa „Komunikacija anglų kalba švietimo srityje“

Užsiėmimo trukmė
120 min.
Vieno mėnesio įmoka
Nemokama
Lankytojų skaičius grupėje
15

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2
Grupės kodas NSŠ (atšaukta)
Kursų pradžia 2022
Valandos 18:00-20:00
Grupės statusas Surinkta
Neformalaus suaugusiųjų ugdymo programa „Komunikacija anglų kalba švietimo srityje“ yra finansuojama Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis. Programos trukmė - 60 akad. val. Į programą gali registruotis Šiaulių miesto pedagogai ir švietimo įstaigų administracijos darbuotojai, nuo 20 iki 70 m. amžiaus, kurių anglų k. žinių lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis atitinka A2-B1 lygį.

Anglų kalba vakarais arba rytais, susitinkant GYVAI

Užsiėmimo trukmė
90 min.
Vieno mėnesio kaina
95 UR
Lankytojų skaičius grupėje
6-10

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A0
Grupės kodas A0
Kursų pradžia Rgs
Valandos 19:00 - 20:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A1.1
Grupės kodas A1.1
Kursų pradžia Rgs
Valandos 17:30 - 19:00
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A1.2
Grupės kodas A1.2
Kursų pradžia Rgs
Valandos 19:00 - 20:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A2.1
Grupės kodas A2.1
Kursų pradžia Rgs
Valandos 17.30 - 19.00
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A2.2
Grupės kodas A2.2
Kursų pradžia Rgs
Valandos 17.30 - 19.00
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.1
Grupės kodas B1.1
Kursų pradžia Rgs
Valandos 19.00 - 20.30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.2
Grupės kodas B1.2
Kursų pradžia Rgs
Valandos 19.00 - 20.30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2.1
Grupės kodas B2.1
Kursų pradžia Rgs
Valandos 19:00 - 20:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2.2
Grupės kodas B2.2
Kursų pradžia Rgs
Valandos 17:30 - 19:00
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis C1
Grupės kodas C1
Kursų pradžia Rgs
Valandos 17.30 - 19.30
Grupės statusas Renkama

Originali mokomoji medžiaga už papildomą mokestį. Už kursą glima mokėti iš karto arba dalimis.

Jungtis į grupę galima kiekvieną savaitę.


Anglų kalba vakarais arba rytais, susitinkant GYVAI

Užsiėmimo trukmė
90 min
Vieno mėnesio įmoka
95 Eur
Lankytojų skaičius grupėje
6-10

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A1
Valandos 17.30-19.00
Kursų pradžia Rugsėjis
Kursų tipas Klasė
Kaina mėnesiui 95.00
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A2.1
Valandos 17.30-19.00
Kursų pradžia Rugsėjis
Kursų tipas Klasė
Kaina mėnesiui 95.00
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.1
Valandos 17.30-19.00
Kursų pradžia Rugsėjis
Kursų tipas Klasė
Kaina mėnesiui 95.00
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2
Valandos 17.30-19.00
Kursų pradžia Rugsėjis
Kursų tipas Klasė
Kaina mėnesiui 95.00
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis C1
Valandos 17.30-19.00
Kursų pradžia Rugsėjis
Kursų tipas Klasė
Kaina mėnesiui 95.00

Kursas trunka 100 ak. val. ( 7 mėn.) Taikomas papildomas mokestis už originalią mokomąją medžiagą.

*Jungtis į grupę galima kiekvieną savaitę.

A0* kursas trunka 100 ak.val (7 mėn). Taikomas papildomas mokestis už originalią mokomąją medžiagą.


Kursai vakare Molėtai

Užsiėmimo trukmė
90 min
Vieno mėnesio įmoka
85 Eur
Lankytojų skaičius grupėje
10-12

Lygis A1
Valandos 16.30-18.00
Kursų pradžia Spalis
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų tipas Klasė/online
Kaina mėnesiui 70.00
Lygis A2
Valandos 17.15-18.45
Kursų pradžia Spalis
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Kursų tipas Klasė/online
Kaina mėnesiui 95.00

Kursas trunka 60 ak. val. ( 4 mėn.) Taikomas papildomas mokestis už originalią mokomąją medžiagą.

*Jungtis į grupę galima kiekvieną savaitę.


Anglų kalba vakarais arba rytais, susitinkant GYVAI

Užsiėmimo trukmė
90 min.
Vieno mėnesio įmoka
79 EUR/ mėn.
Lankytojų skaičius grupėje
8-13

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis Pradedančiųjų
Kursų tipas Klasėje
Kursų pradžia Spalio 4 d.
Valandos 17:30-19:00
Grupės statusas Renkama

*Kursai trunka 60 akad. val. (apie 4 mėn.).

**Mokymai vyks Radviliškio r. Šeduvos gimnazijoje.

Originali mokomoji medžiaga už papildomą mokestį. Jungtis į grupę galima kiekvieną savaitę.


Anglų kalba rytais arba vakarais ONLINE

Užsiėmimo trukmė
90 min.
Vieno mėnesio įmoka
129 Eur
Dalyvių sk. grupėje
iki 6, maža grupė

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A1.2
Grupės kodas A1.21R / Online
Kursų pradžia Spl.
Valandos 07:30-09:00
Grupės statusas Liko 5 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A2.1
Grupės kodas A2.11R / Online
Kursų pradžia Spl.
Valandos 07:30-09:00
Grupės statusas Liko 3 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.1
Grupės kodas B1.11R / Online
Kursų pradžia Spl. 7
Valandos 07:30-09:00
Grupės statusas Liko 1 vieta
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.2
Grupės kodas B1.21R / Online
Kursų pradžia Spl. 17
Valandos 07:30-09:00
Grupės statusas Liko 5 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2.1
Grupės kodas B2.11R / Online
Kursų pradžia Spl. 6
Valandos 07:30-09:00
Grupės statusas Liko 2 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2.1
Grupės kodas B2.21R / Online
Kursų pradžia Spl.
Valandos 07:30-09:00
Grupės statusas Liko 4 vietos
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis A2.1
Grupės kodas A2.12V / Online
Kursų pradžia Spl.
Valandos 17:00-18:30
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B1.1
Grupės kodas B1.11V / Online
Kursų pradžia Spl.
Valandos 18:40-20:10
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Lygis B2.1
Grupės kodas B2.12V / Online
Kursų pradžia Spl.
Valandos 17:00-18:30
Grupės statusas Liko 5 vietos

Kursas trunka 60 akad. val. (4 mėn.). Originali mokomoji medžiaga už papildomą mokestį. Jungtis į grupę galima kiekvieną savaitę. 60 akad. val. (4 mėn.) kurso kaina 516 Eur.


Anglų kalba individualiai (1-2 dalyviai)

Kurso trukmė
nuo 20 akad. val.
1 akad. val. (45 min.) kaina
30-49 Eur
Dalyvių skaičius grupėje
1-2

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Dalyvių skaičius 1 dalyvis
Užsiėmimo laikas Dienos metu
Valandos 09:00 - 16:00
1 akad. val. kaina 45 Eur
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Dalyvių skaičius 2 dalyviai
Užsiėmimo laikas Dienos metu
Valandos 09:00-16:00
1 akad. val. kaina 30 Eur/ 1 dalyviui
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Dalyvių skaičius 1 dalyvis
Užsiėmimo laikas Ryte arba vakare
Valandos 7:30 - 9:00 arba 16:00 - 18:30
1 akad. val. kaina 55 Eur
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Dalyvių skaičius 2 dalyviai
Užsiėmimo laikas Ryte arba vakare
Valandos 7:30 - 9:00 arba 16:00 - 18:30
1 akad. val. kaina 30 Eur/ 1 dalyviui
Grupės statusas Renkama

Minimali kursų trukmė 20 akad. val. (10 pamokų x 90 min.). Užsiėmimų dienas ir laiką deriname su Jumis individualiai.
Rekomenduojama pamokos trukmė - 90 min. (2 x 45 min.)


Individualūs anglų kalbos kursai (1-2-3 dalyviai)

Kurso trukmė*
nuo 20 akad. val.
1 akad. val. (45 min.) kaina**
Nuo 18 Eur
Lankytojų sk. grupėje
1-2-3

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Dalyvių skaičius 1 dalyvis
Užsiėmimo laikas Ryte, dieną, vakare
Valandos 7:30 - 18:30
1 akad. val. kaina 37 Eur 35 Eur
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Dalyvių skaičius 2 dalyviai
Užsiėmimo laikas Ryte, dieną, vakare
Valandos 7:30 - 18:30
1 akad. val. kaina 22 Eur/ 1 dalyviui
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Dalyvių skaičius 3 dalyviai
Užsiėmimo laikas Ryte, dieną, vakare
Valandos 7:30 - 18:30
1 akad. val. kaina 18 Eur/ 1 dalyviui
Grupės statusas Renkama

* Minimali kursų trunkmė 20 akad. val. (10 pamokų x 90 min.). Rekomenduojama pamokos trukmė - 90 min. (2 x 45 min.)

Užsiėmimų dienas ir laiką deriname su Jumis individualiai.

** 2 klausytojams vienos akad. val. kaina – 44 Eur

3 klausytojams vienos akad. val. kaina – 54 Eur

Įmoka mokama kas nustatytą periodą.


Individualūs kursai (1-3 dalyviai)

Kursų trukmė
nuo 20 akad. val.
1 akad. val. (45 min.) kaina
nuo 12,00 Eur
Lankytojų sk. grupėje
1-2-3

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Dalyvių skaičius 1 dalyvis
Užsiėmimo laikas Ryte, dienos metu, vakare
Valandos 9:00-18:30
1 akad. val. kaina 25 Eur
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Dalyvių skaičius 2 dalyviai
Užsiėmimo laikas Ryte, dienos metu, vakare
Valandos 9:00-18:30
1 akad. val. kaina 15 Eur
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Dalyvių skaičius 3 dalyviai
Užsiėmimo laikas Ryte, dienos metu, vakare
Valandos 9:00-18:30
1 akad. val. kaina 12 Eur
Grupės statusas Renkama

* Kainos nurodytos mokantis nuotoliniu būdu.

** Minimali kursų trunkmė 20 akad. val. (10 pamokų x 90 min.). Rekomenduojama pamokos trukmė - 90 min. (2 x 45 min.)

Užsiėmimų dienas ir laiką deriname su Jumis individualiai.

*** 2 klausytojams vienos akad. val. kaina – 30 Eur

3 klausytojams vienos akad. val. kaina – 36 Eur

Įmoka mokama kas nustatytą periodą.


Individualūs anglų kalbos kursai

Užsiėmimo trukmė
90 min. (2 x 45 min.)
1 akad. val. (45 min.) kaina*
26 Eur
Lankytojų skaičius
1 - 2

Savaitės dienos Derinsime su Jumis
Kursų tipas Klasėje/Online
Kursų pradžia Derinsime su Jumis
Valandos Derinsime su Jumis
Grupės statusas Renkama

* Minimali kursų trukmė 20 akad. val. (10 pamokų). Įmoka mokama kas nustatytą periodą. Originali mokomoji medžiaga už papildomą mokestį.

** Kursų kaina 2 asmenims - 34 EUR/ kad. val.


Individualus IELTS/ PTE kursas

Užsiėmimo trukmė
120 min.
Kurso kaina*
396,00 EUR
Lankytojų skaičius
1

Savaitės dienos Derinsime su Jumis
Kursų tipas Klasėje/Online
Kursų pradžia Derinsime su Jumis
Valandos Derinsime su Jumis
Grupės statusas Renkama
*Individualaus kurso trukmė 40 akad. val. (12 akad. val. su dėstytoju + 10 bandomųjų egzaminų).

Individualūs anglų kalbos kursai

Užsiėmimo trukmė
90 min. (2 x 45 min.)
1 akad. val. (45 min.) kaina*
26 Eur
Lankytojų skaičius
1 - 2

Savaitės dienos Derinsime su Jumis
Kursų tipas Klasėje/Online
Kursų pradžia Derinsime su Jumis
Valandos Derinsime su Jumis
Grupės statusas Renkama

* Minimali kursų trukmė 20 akad. val. (10 pamokų). Įmoka mokama kas nustatytą periodą. Originali mokomoji medžiaga už papildomą mokestį.

** Kursų kaina 2 asmenims - 34 EUR/ kad. val.


Individualus IELTS/ PTE kursas

Užsiėmimo trukmė
60 min.
Kurso kaina*
396,00 EUR
Lankytojų skaičius
1

Savaitės dienos Derinsime su Jumis
Kursų tipas Klasėje/Online
Kursų pradžia Derinsime su Jumis
Valandos Derinsime su Jumis
Grupės statusas Renkama

*Individualaus kurso trukmė 40 akad. val. (12 akad. val. su dėstytoju + 10 bandomųjų egzaminų).


Individualūs anglų kalbos kursai

Kurso trukmė
Nuo 20 akad.val
1 akad.val. (45 min.) kaina*
Nuo 12-16 eur
Lankytojų skaičius
2-3

Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Dalyvių skaičius 2 dalyviai
Valandos 8:00-19:00
Vienos akad.val. kaina 16 Eur
Grupės statusas Renkama
Savaitės dienos
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Dalyvių skaičius 3 dalyviai
Valandos 8:00-19:00
Vienos akad.val. kaina 12 Eur
Grupės statusas Renkama

Minimali kursų trukmė 20 akad. val. (10 pamokų x 90min.).

Užsiėmimų dienas ir laiką deriname su Jumis individualiai. Rekomenduojama pamokos trukmė - 90 min. (2 x 45 min.)


Individualūs anglų kalbos kursai 1-2 dalyviai

Užsiėmimo trukmė
90 min.
1 ast.val. (60 min.) kaina*
nuo 30,00 EUR
Lankytojų skaičius
1-2

Savaitės dienos Derinsime su Jumis
Grupės kodas Individualias pamokos
Kursų pradžia Derinsime su Jumis
Valandos Derinsime su Jumis
Grupės statusas Renkama

*** 1 klausytojui vienos ast. (60 min). val. kaina – 30,00 Eur

** 2 klausytojams vienos ast. (60 min) val. kaina – 25,00 Eur

3 klausytojams vienos ast (60 min). val. kaina – 20,00 Eur

Užsiėmimų dienas ir laiką deriname su Jumis individualiai.

* Minimali kursų trukmė 20 val. Įmoka sumokama prieš kursų pradžią.

Visiems klientams taikome partnerių nuolaidas.
Jums priklausančios nuolaidos teiraukitės mūsų biuruose.


Mumis pasitiki

Daugiau nei 10 valstybinių įstaigų

Virš 30 stambių ir vidutinių Lietuvos įmonių

Ames

Pagrindinis biuras

Naugarduko g. 4/12 
01309 VILNIUS 
Tel. (8~5) 2791011    
Mob. +370 610 30006
El. p. vilnius@ames.lt

Administracijos darbo laikas:
I - V nuo 08:30 - 18:00
VI - VII - nedirbame