Meniu
Prekių krepšelis

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie UAB „AMES Education“ ir VšĮ „American English School“ klientų bei interesantų (fizinių asmenų) asmens duomenų tvarkymą. 

 

Asmens duomenų valdytojai:  

  • VšĮ „American English School“, juridinio asmens kodas 121737813, adresas Naugarduko g. 4/12, Vilnius, Lietuva, Tel. (8-610) 30006, el.p. vilnius@ames.lt

  • UAB „AMES Education“, juridinio asmens kodas 124928752, adresas Naugarduko g. 4/12, Vilnius, Lietuva, Tel. (8-5) 2691300, el.p. vilnius@ames.lt.  

 

Tvarkomi asmens duomenys: 

 
 

Asmens duomenų subjektai 

 

Tvarkomi asmens duomenys 

 

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas ir tikslas  

 

Asmens duomenų saugojimo terminas* 

 

Kalbų mokymo, pasirengimo studijoms, stovyklų Lietuvoje ar užsienyje paslaugų užsakovai – pilnamečiai ir nepilnamečiai klientai, nepilnamečių klientų tėvai ar kiti atstovai. 

 
 

Vardas, pavardė; asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; gimimo data; asmens atvaizdas (nuotrauka); gyvenamoji vieta (adresas); telefono numeris(-iai); elektroninio pašto adresas(-ai); informacija apie sveikatos draudimą; mokymo įstaigų baigimo diplomų duomenys; informacija apie teikiamą paslaugą. 

 

Nepilnamečio kliento tėvų ar atstovo vardas, pavardė, darbovietė ir pareigos, telefono numeris(-iai), elektroninio pašto adresas(-ai), banko sąskaitos rekvizitai. 

Sutikimo, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, duomenys; vaiko gimimo liudijimo duomenys; vaiko sveikatos pažymėjimo duomenys, kiti sutartyje numatyti duomenys apie vaiko sveikatos būklę. 

 

Pastaba: tikslus tvarkomų duomenų sąrašas, atsižvelgiant į paslaugų užsakovą ir teikiamų paslaugų rūšį, yra pateikiamas paslaugų sutartyje.  

 
 

Paslaugų sutarties sudarymas ir vykdymas. 

 
 
 

Kol galios sutartis ir 24 mėn. po sutarties pasibaigimo. 

 
 
 

Klientai, testuojantys savo užsienio kalbos žinias, dalyvaujantys duomenų valdytojo renginiuose ar užsakantys kitas paslaugas. 

 

Vardas, pavardė; gyvenamoji vieta (miestas); telefono numeris(-iai); elektroninio pašto adresas(-ai); informacija apie teikiamą paslaugą; kalbos testo atveju - informacija apie kalbos testo datą, rezultatus ir pažymos išdavimo datą;  

renginio atveju - informacija apie renginį ir registracijos dalyvauti renginyje datą. 

 

Paslaugų užsakymo priėmimas ir vykdymas. 

 

24 mėn. po paslaugų užsakymo. 

 

Klientai, kurie paslaugų sutarties sudarymo ar paslaugų užsakymo tikslu sukuria savo paskyrą (registruojasi duomenų valdytojo internetiniame tinklapyje). 

 

Vardas, pavardė; gyvenamoji vieta (miestas); telefono numeris(-iai); elektroninio pašto adresas(-ai); IP adresas; informacija apie paskyros sukūrimo datą bei paskyros valdymą. 

 

Pasirengimas paslaugų sutarties  

sudarymui ar paslaugų užsakymo  priėmimui ir vykdymui. 

 

Kol paskyra nebus panaikinta. 

 
 
 

Interesantai dalyvaujantys duomenų valdytojo organizuojamuose konkursuose ar žaidimuose. 

 
 

Vardas, pavardė; gyvenamoji vieta (miestas); telefono numeris(-iai); elektroninio pašto adresas(-ai); informacija apie prašymo (registracijos) dalyvauti konkurse ar žaidime pateikimo datą; informacija apie laimėjimus. 

 

Prašymo (registracijos) dalyvauti konkurse ar žaidime priėmimas ir konkurso ar žaidimo vykdymas. 

 
 

24 mėn. po konkurso ar žaidimo pabaigos. 

 
 

Interesantai, pateikiantys užklausas. 

 
 
 

Vardas, pavardė; gyvenamoji vieta (miestas); telefono numeris(-iai); elektroninio pašto adresas(-ai); informacija apie užklausos datą ir turinį, kartu su užklausa pateikti duomenys.  

 

Užklausos nagrinėjimas ir atsakymas į ją; taip pat duomenų valdytojo teisėtas interesas gerinti veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę. 

 

12 mėn. po užklausos gavimo. 

 
 
 

Interesantai, kuriems teikiama tiesioginės rinkodaros informacija. 

 

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; informacija apie teiktus rinkodaros pasiūlymus. 

 

Duomenų tvarkymo pagrindas -  duomenų subjekto sutikimas. 

 

Duomenų tvarkymo tikslas -  tiesioginės rinkodaros vykdymas. 

 

5 metai po sutikimo gavimo. 

 

Elektroninio pašto adresas(-ai) taip pat naudojamas tiesioginei rinkodarai LR elektroninių ryšių įstatymo nustatytais atvejais ir apimtimi. 

 

* Papildoma informacija apie asmens duomenų saugojimo terminą: 

Asmens duomenys, esantys dokumentuose (sutartyse, užsakymuose bei su jais susijusiuose dokumentuose), kuriuos privaloma saugoti pagal teisės aktus, neatsiejamai nuo dokumentų saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų tvarkymo pagrindas ir tikslas - duomenų valdytojo pareiga pagal teisės aktus saugoti dokumentus.  

 

Asmens duomenų šaltiniai:  

Duomenų valdytojai tvarko tik tuos asmens duomenis, kuriuos pateikia patys klientai ir interesantai. 

 

Asmens duomenų gavėjai:  

Duomenų valdytojai asmens duomenis gali teikti jų pasitelktiems paslaugų teikėjams (pvz. duomenų centro ir IT priežiūros paslaugų, kalbos dėstytojų bei kitų paslaugų), tačiau tik ta apimti, kiek to reikia duomenų valdytojų pareigoms pagal sutartis / užsakymus su klientais įvykdyti, duomenų saugojimui užtikrinti bei teisės aktų nustatytoms pareigoms įvykdyti. 

 

Asmens duomenų subjektų teisės: 

Šioje Privatumo politikoje paminėti klientai ir interesantai turi šias teises: teisę prašyti, kad būtų leista susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, jeigu tam būtų pagrindas; teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi; teisę į duomenų perkeliamumą; teisę atšaukti sutikimą duomenų tvarkymui, jeigu toks buvo duotas; taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu asmens duomenys tvarkomi netinkamai. 

Savo prašymus klientai ir interesantai gali pateikti duomenų valdytojo įgaliotam atstovui, kurio kontaktiniai duomenys skelbiami duomenų valdytojo interneto tinklapyje. Norėdama įsitikinti, ar savo teises įgyvendina pats duomenų subjektas, duomenų valdytojas gali prašyti, kad duomenų subjektas pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją arba savo prašymus pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu. 


Slapukų naudojimas
Jums lankantis „ames.lt“ interneto svetainėje, siekiame, kad pateikiama informacija ir svetainės funkcijos būtų pritaikytos tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį „ames.lt“ interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi „ames.lt“ interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę „ames.lt“ interneto svetainėje, Jūs galite nurodyti, ar sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę parinktis ir ištrynę įrašytus slapukus.

Renkami duomenys
Naudodami slapukus renkame duomenis apie lankytojų veiksmus naršant mūsų svetainėje. Slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti lentelėje toliau.
Surinktus duomenis apie „ames.lt“ svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. „ames.lt“ darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir „ames.lt“ svetainės lankytojus.